Výsledky 2014
Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad
1. miesto
Základná škola, Podzáhradná 51, 82107 Bratislava-Podunaj.Biskup
1. miesto
Základná škola Jána Amosa Komenského, Námestie B. Bartóka 497/20, Veľký Meder
1. miesto