Projekt 2015

Podmienky súťaže

Cieľom tohto inovatívneho projektu je vzdelávať žiakov na oboch stupňoch základných škôl v oblasti IT, motivovať ich k hlbšiemu záujmu o informačné technológie a pomáhať školám vytvárať pre žiakov bezpečné prostredie na škole prostredníctvom zapojenia sa do súťaže Bezpečné školy 2015. Projekt je určený pre všetky základné školy na Slovensku.

V projekte Bezpečné školy 2015 môžu žiaci súťažiť v 3 kategóriách:

 1. kategória: "Ne"bezpečný internet (písomná a/alebo výtvarná tvorba)
 2. kategória: Bezpečná škola (videotvorba)
 3. kategória: Programovanie (na vybranú tému)

Každá škola môže odovzdať jeden projekt v každej kategórií. Projekt môže vypracovať žiak – jednotlivec, ako aj skupina žiakov – skupinová tvorba.

 

Harmonogram súťaže

 • december 2014 - január 2015   
  Registrácia škôl do projektu bola ukončená!
 • február 2015 – 30. apríl 2015
  Zber a odovzdávanie projektov bolo ukončené
 • 1. máj 2015
  Ukončenie súťaže
 • 4. máj 2015 - 15. máj 2015
  Verejné hlasovanie bolo ukončené
 • 20. máj 2015 - 26. máj 2015 
  Hlasovanie partnerov projektu bolo ukončené
 • 1. jún 2015
  Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien (s každou výhernou školou po dohode)

 

Výhry v súťaži

Na základe odovzdaných projektov bude v každej kategórií určený víťaz s najlepším projektom - škola, pre ktorú sú pripravené zaujímavé ceny. Tešiť sa môžu napríklad na internet alebo kamerový systém od Slovanetu na 3 roky zadarmo alebo hardvérové zabezpečenie siete pre školy.